Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów dotyczących pozyskiwania środków na działalność drużyny, szczepu, pisania grantów i innych zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków.

Proponowane tematy warsztatów:
- Pozyskiwanie środków na działalność gromady i drużyny. 
- Pozyskiwanie środków na działalność szczepu. 
- Skuteczna akcja 1% w drużynie. 
- Skuteczna akcja 1% w szczepie. 
- Jak napisać dobry wniosek grantowy?
- Co? Gdzie? Jak? Czyli jak można pozyskiwać środki.